Oportunități pentru practica studenților

Viitorul profesional al unui student depinde de cunoștințele sale despre modul în care funcționează o organizație și de abilitatea sa de a lucra în mod eficient în acel domeniu al organizației care este cel mai potrivit pentru el. Orice organizație sănătoasă are cinci domenii vitale: conducerea, managementul, finanțele, echipa și marketingul.

Universitatea Moldo-Americană oferă studenților oportunitatea de a explora, experimenta și privilegiul de a se dezvolta în mod practic în aceste cinci domenii ale unei organizații. Iată descrierea sumară a acestor cinci domenii, abilitățile practice necesare și oportunitățile pentru practică oferite:

 • 1
  Conducerea

  Conducerea este cea mai important domeniu al unei organizații este conducerea.

  Conducătorul organizației trebuie să învețe cum să formuleze viziunea, să o documenteze și să o comunice, precum și cum să o aducă la îndeplinire. El trebuie să facă față provocărilor și să fructifice oportunitățile pentru a dezvolta organizația. De asemenea, el trebuie să-și îmbunătățească nivelul de viață îngrijindu-se de el însuși, de propria sa energie, sănătate și bunăstare.


  Organizația condusă de lideri excelenți va funcționa mult mai eficient și va fi mult mai profitabilă. Dezvoltarea unui conducător constă în perfecționarea sa în următoarele domenii/abilități:

  • Viziune
  • Valori
  • Obiective
  • Principii de conducere
  • Comunicare
  • Planificare
  • Sănătate
  • Familie

  Oportunități de practică în domeniul Conducerii: studenții UMA se bucură de practică intențională în domeniul conducerii, îndrumați de mentori.

 • 2
  Managementul

  De fiecare dată când apare o problemă în cadrul organizației, avem de a face cu lipsa unui sistem sau funcționarea neeficientă a unui sistem. Sistemele organizează procesele de lucru, le aliniază și le focusează. Managementul excelent constă în gândirea sistemică care ne oferă control asupra rezultatelor pe care le urmărește organizația.

  Managerii excelenți înțeleg procesele de lucru din perspectivă sistematică și aceasta îi face să aibă încredere în calitatea produsului, precum și să se simtă liberi să inoveze și să planifice strategic pentru viitor. Dezvoltarea unui manager constă în perfecționarea sa în următoarele domenii/abilități:

  • Strategie
  • Structură
  • Sisteme
  • Producție
  • Tehnologii
  • Monitorizare
  • Analiză
  • Resurse
  • Facilități

  Oportunități de practică în domeniul Managementului: studenții UMA se bucură de practică intențională în domeniul managementului, îndrumați de mentori.

 • 3
  Finanțele

  În vederea reușitei organizației, este necesară cunoașterea modalităților de cheltuire a banilor, precum și modalitățile acumulării fondurilor. O organizație sănătoasă se bucură de cunoașterea costului de producție, poate stabili obiective rezonabile pentru creșterea organizației și a profitului, etc. Finanțele sunt vitale pentru funcționarea oricărei organizații.

  Cunoașterea modalităților de monitorizare eficientă a banilor generează încredere și siguranță. Dezvoltarea unui finanțist constă în perfecționarea sa în următoarele domenii/abilități:

  • Premii
  • Investiții
  • Taxe
  • Datorii
  • Numerar
  • Profit
  • Cheltuieli
  • Rapoarte
  • Estimări
  • Monitorizare

  Oportunități de practică în domeniul Finanțelor: studenții UMA se bucură de practică intențională în domeniul finanțelor, îndrumați de mentori.

 • 4
  Echipa

  Aceasta este cea mai mare investiție a unei organizații, și în același timp, este cea mai mare avere. Formarea și dezvoltarea unei echipe include responsabilități precum: angajarea persoanelor potrivite, instruirea lor și monitorizarea muncii lor, remunerarea lor, iar când este cazul, concedierea unora dintre ei. 

   

  Organizațiile excelente se bucură de sisteme și de structuri care funcționează și creează un mediu optim de muncă. Gradul de înțelegere a organizării angajaților, a inspirării și conducerii lor, precum și comunicarea eficientă cu ei, creează cultura prin care organizația păstrează pe termen lung angajați excelenți, loiali și devine atractivă pentru alți specialiști talentați. Dezvoltarea unei echipe constă în perfecționarea sa în următoarele domenii/abilități: 

  • Angajare 
  • Mentorare 
  • Instruire 
  • Remunerare 
  • Motivare 
  • Delegare 
  • Evaluare 
  • Coordonare 

   

  Oportunități de practică în domeniul Resurselor Umane: studenții UMA se bucură de practică relațională intențională, îndrumați de mentori.

 • 5
  Marketing

  Marketingul constă într-un set de procese de creație, comunicare și livrare a produsului pentru a adăuga valoare vieții beneficiarilor, administrând relațiile cu ei. Cu cât mai bine îi înțelegem pe beneficiari, nevoile, dorințele și așteptările lor din partea organizației, cu atât mai repede organizația va prospera. Marketingul are în vedere deopotrivă experiența trăită de beneficiari relaționând cu organizația și calitatea produsului/serviciului oferit de către organizație.  

   

  Organizațiile de mare succes știu să relaționeze cu beneficiarii și cu potențialii beneficiari. Dezvoltarea marketingului constă în perfecționarea sa în următoarele domenii: 

  • Inteligență socială 
  • Statistici 
  • Parteneriat 
  • Marcă 
  • Preț 
  • Publicitate 
  • Interacțiune 
  • Ospitalitate  
  • Feedback 

   

  Oportunități de practică în domeniul Marketingului: studenții UMA se bucură de practică intențională în marketing, îndrumați de mentori.