Costuri

Școlarizare: $2,700.00
Școlarizarea acoperă doar costurile pentru orele de studii; manualele și taxele sunt adiționale. Școlarizarea se achită conform unei ore de credit. Școlarizarea indicată este în baza la 15 credite pe semestru (pentru 2 semestre).
Taxa administrativă: $2,000.00
Taxa administrativă acoperă cheltuielile legate de dezvoltarea studenților și a facilitățilorsălilor de studiu. Taxa administrativă este stabilită conform unei rate globale pe semestru. Taxa administrativă anuală (2 semestre) este menționată mai sus.
Taxa pentru tehnologii: $350.00
Taxa pentru tehnologii acoperă costul pentru facilitarea orelor online. Aceasta este rata globală anuală.
Taxa Anuală: $5,050.00