Costuri

Școlarizare: €2,420.00 (€202 lunar)
Școlarizarea acoperă doar costurile pentru orele de studii; manualele și taxele sunt adiționale. Școlarizarea se achită conform unei ore de credit. Școlarizarea indicată este în baza la 15 credite pe semestru (pentru 2 semestre).
Taxa administrativă: €1,795.00 (€150 lunar)
Taxa administrativă acoperă cheltuielile legate de dezvoltarea studenților și a facilitățilorsălilor de studiu. Taxa administrativă este stabilită conform unei rate globale pe semestru. Taxa administrativă anuală (2 semestre) este menționată mai sus.
Taxa pentru tehnologii: €315.00 (€27 lunar)
Taxa pentru tehnologii acoperă costul pentru facilitarea orelor online. Aceasta este rata globală anuală.