Misiunea & Obiectivele

Viața ta are o chemare. Cum îi vei răspunde tu? Apasă butonul iar noi te vom ajuta să afli.
Viziunea UMA
Universitatea Moldo-Americană are viziunea de a avea un impact transformațional în vederea bunăstării societății prin inovația continuă a educației, cercetare, creativitate și antreprenoriat.
Misiunea UMA
Formăm profesioniști integri, de înaltă calificare, pentru a face o diferență în condițiile schimbării continue a lumii și a economiei de piață.
Obiectivele UMA
Cadrele didactice și personalul universității promovează dezvoltarea intelectuală, profesională, socială și personală a studenților săi prin inovații în învățare, burse și eforturi creative. Studenții, cadrele didactice și personalul sunt parteneri pentru a crea relații puternice cu comunitatea locală, națională și globală. Instituția se dedică vitalității academice, integrității și diversității. În vederea îndeplinirii cu succes a misiunii sale, UMA cultivă excelența ca mod de viață și are următoarele obiective:
  • Să pună la dispoziție o bază educațională solidă, oferind și menținând programe cuprinzătoare de educație de bază și consolidând stâlpii de cunoștințe academice, pentru a produce absolvenți funcționali care vor fi capabili să răspundă atât nevoilor piețelor locale, cât și a celor globale.
  • Să instruiască și să dezvolte studenți și profesioniști pentru conducere responsabilă, cetățenie demnă și responsabilitate socială prin cultivarea valorilor și a idealurilor democrației, manifestate printr-o mare preocupare pentru semenii lor.
  • Să ofere un program puternic și cuprinzător de dezvoltare a resurselor umane în vederea avansării profesionale, care să rămână competitiv în vremuri în schimbare.
  • Să alinieze și armonizeze programele de cercetare cu obiectivele locale, regionale, naționale și globale, explorând și extinzând relațiile cu agențiile locale și internaționale.